วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เปิดรับสมัครสอบงานราชการ นายทหารสัญญาบัตร 2556 (28 ก.พ.-5 มี.ค.56)


เปิดรับสมัครสอบงานราชการ นายทหารสัญญาบัตร 2556 (28 ก.พ.-5 มี.ค.56)  เปิดบรรจุทั้งหมด 71 อัตรา ในคุณวุฒิปริญญา-สาขา-ทาง ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก.) ระดับปริญญาตรี 68 อัตรา​ ระดับปริญญาโท 2 อัตรา ระดับปริญญาโท/เอก 1 อัตรา

ตำแหน่งรับสมัครสอบ
ทั้งหมด 71 อัตรา ในคุณวุฒิปริญญา-สาขา-ทาง ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (ตามผนวก ก.)
ระดับปริญญาตรี 68 อัตรา​
ระดับปริญญาโท 2 อัตรา
ระดับปริญญาโท/เอก 1 อัตรา
​บุคคลที่เปิดรับสมัครสอบ
บุคคลพลเรือนชายหรือหญิง
ทหารกองหนุน
นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก
กลุ่มสอบที่กำลังรับสมัคร
กลุ่มสอบที่ 1 วิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 3 ศิลปศาสตร์
กลุ่มสอบที่ 4 การเงินการบัญชี
กลุ่มสอบที่ 5 ศาสนศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
จำหน่ายสมุดคำแนะนำ – ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1-27 ก.พ. 56 เวลาตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น
- สถานที่จัดจำหน่าย กองสนับสนุนการฝึกศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ราคาชุดละ 150 บำท
วันรับสมัครสอบ – ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.56 – วันอังคารที่ 5 มี.ค.56 เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
(พร้อมจำหน่ายใบสมัคร) 
- สถานที่สอบ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- ค่าสมัครสอบ 100 บาท
สอบรอบแรก วันที่ 23 มี.ค. 56 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 11 เม.ย. 56
สอบรอบสองวันที่ 17-19 , 24-25 เม.ย. 56
ตรวจโรค 17 เม.ย. 56
ทดสอบด้านจิตเวช 18 เม.ย. 56
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 19 เม.ย. 56
ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิตามตำแหน่ง (เชิงลึก)  24 เม.ย. 56
ทดสอบด้านบุคลิกภาพโดยการสัมภาษณ์ปากเปล่า 28 เม.ย.56
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 28 พ.ค. 56
เครดิต http://www.jobrachakan.com/เปิดรับสมัครสอบงานราชก/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://jobrachakancity.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น