วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทศบาลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบงานราชการครูผู้ช่วย


เทศบาลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบงานราชการครูผู้ช่วย1-26 กุมภาพันธ์ 2556

maeyuam-logo

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันมีดังนี้
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

-ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานดังกล่าว เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษาฯ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลแม่ยวม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-68-2606 และสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ยวม หมายเลขโทรศัพท์ 05368-2047 ต่อ 0 โดยสามารถ download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.maeyuam.net/
หากต้องการทราบรายละเอียดส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เอกสารหลักฐานและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร เงื่อนไขการสมัคร รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอบครูผู้ช่วย 1-26 กุมภาพันธ์ 2556 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น